FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Energiutredningar och förbrukningsanalys
Om man har förvärvat en ny byggnad där det varit stor omsättning av hyresgäster kan det ibland vara svårt att fördela energikostnaderna på ett riktigt sätt.
Det kan då vara befogat att göra en energiutredning eller en förbrukningsanalys. Båda koncepten ger svar på frågan om hur man på bästa sätt skaffar ett system för fördelning av energikostnaderna.
En förbrukningsanalys kan även vara aktuell som hyresgäst om man misstänker att energikostnaden man har inte enbart härrör från sin egen veksamhet och vill ha en neutral part som gör en grundlig utredning av energiförhållandena.
Läs mer
Besiktningar En förutsättning för att erhålla en väl fungerande anläggning är att en professionell besiktning antingen utförs som en revisionsbesiktning eller som en slutbesiktning.
Vi utför besiktningar inom el- och styrprojekt.
Inom elfacket har vi kompetens att besiktiga såväl högspänning som lågspänning.
Inom Styr och Regler besiktigar samt utför samordnad funktionskontroll av Styranläggningen.
Läs mer
Byggledning/projektledning av ROT
Vi utför projektledning inom byggprojekt där vi åtar oss att leda hela projektet eller delar av projektet. Vi har lång erfarenhet att kostnadseffektivitet och med hög kvalitet driva projekten. Vår specialitet är att byggleda komplicerade tekniska projekt såsom högspänningsanläggningar, större och mindre lågspänningsanläggningar, VVs-anläggningar samt ombyggnadsprojekt. Vi utför projekteringar inom el och styr.
Vil ni veta mer?
 
 
Läs mer
HemFöretagTjänsterEnergiKontaktwww.dromen.se