FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Vi utför  tjänster som minskar kostnader för energi och drift.
Många företag har inte tid eller kunskap att gå igenom alla besparingsmöjligheter deras anläggningar har.
Ibland är man medveten om besparingsmöjligheterna i andra fall känner man inte till de möjligheter anläggningarna ger.
 
Vi realiserar den inneboende potentialen i dina anläggningar!

Genom att använda oss av vår specialistkompetens och en väl utarbetad struktur går vi igenom anläggningens alla delar och den påverkan de olika delarna har på varandra.
Det är inte ovanligt med en besparing på 20-30% efter en fullständig genomgång.

 

 

Dromen AB verkar inom huvudsakligen två verksamhets- områden, energi och fastighet.

 
Energi
Vi effektiviserar an- läggningar i syfte att minska förbrukningen av energi och därigenom kostnader för energi .
Det är mätbart lönsamt att anlita oss.

Fastighet
Vi levererar tekniska konsulttjänster som t.ex. Energideklarationer, upphandling, byggledning, besiktningar och installationskontroller. 

 

 

HemFöretagTjänsterEnergiKontaktwww.dromen.se