FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Text hämtad från Boverkets hemsida                                                     Boverket
 

Vilka byggnader och när?


Skrivande handInförandet av energideklarationer är nu i uppstarten och beräknas träda ikraft fullt ut under årsskiftet 2008/09. Nedan följer en beskrivning av vilka byggnader som berörs och när dessa ska energideklareras.
 • Byggnader som säljs ska energideklareras fr o m 1 jan 2009, om de inte redan har en godkänd energideklaration. Till exempel villor som säljs efter det datumet berörs.
 • Specialbyggnader över 1000 kvm, som t ex simhallar, bibliotek, skolor, vårdbyggnader ska ha en energideklaration till årsskiftet 2008/09. Det framgår av taxeringsbeviset om byggnaden är en specialbyggnad. I fastighetstaxeringslagen finns en lista över vilka byggnader som är specialbyggnader, på webben hittar man informationen på en webbsida från Rättsnätet.  Länken öppnas i nytt fönster.

 • Byggnader med nyttjanderätt, så som t ex hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut ska ha en energideklaration till årsskiftet 2008/09. Under denna kategori finns även en- och tvåbostadshus som hyrs ut eller upplåts med bostadsrätt. När det gäller bostadrätter är det bostadsrättsföreningen som ska se till att det finns en energideklaration.
Nya byggnader ska energideklareras fr o m 1 jan 2009 (2 år efter bruktagandet, dock inte senare än 2 år efter slutbevis). Om bygganmälan gjorts före 1 jan 2009 behöver byggnaden inte energideklareras på grund av att det är en nybyggnad. Däremot kan byggnaden vara tvungen att deklareras för att den hyrs ut eller är en specialbyggnad.


En energideklaration är giltig i tio år.
 

Undantag

Fält

Följande typer av byggnader är undantagna från skyldigheten att energideklarera. Dock gäller att om byggnaden har ett i huvudsak eldrivet luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kW så skall systemet, efter 2008-12-31, besiktigas minst vart tionde år.
 • Byggnader som i huvudsak används till andakt eller religiös verksamhet.
 • Industrianläggningar och verkstäder
 • Fritidshus med högst två bostäder
 • Tillfälliga byggnader som avses att användas i högst två år
 • Ekonomibyggnader inom skogs- och jordbruksnäring
 • Fristående byggnader mindre än 50 kvm
Hemliga byggnader
 • Byggnader som är byggnadsminnen eller är särskilt värdefulla (enl. PBL 3:12) om åtgärdsförslag inte kan lämnas.

 • Hus med nyttjanderätt där:
  1.
  Upplåtelsen är tillfällig eller en liten del av byggnaden
  2.
  Sker mellan företag i samma koncern
  3.
  Sker genom arrende och byggnaden inte används som bostad åt arrendatorn.

 • En och tvåbostadshus med nyttjanderätt om upplåtelsen sker:
  1.
  På grund av ägarens arbete eller studier på annan ort, utlandsvistelse, sjukdom med mera.
  2.
  Genom testamente.
  3.
  Till närstående eller dylikt.

 • Vid försäljning av byggnad:
  1.
  Mellan företag inom samma koncern.
  2.
  Expropriation eller inlösen.
  3.
  Konkursbo eller exekutivt förfarande.
  4.
  Närstående eller dylikt.


E-mail: info@dromen.se
HemFöretagTjänsterEnergiKontaktwww.dromen.se