FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ENERGIREVISION

Många företag betalar för mycket för sin förbrukade energi.
Visste Ni att 15-20% av alla företag betalat för mycket för sin el?
Visste Ni att Ni kan få det kontrollerat upp till sex år tillbaka i tiden - helt utan risk!

Dromen behöver tre saker från Er för att kunna avgöra om Ni betalar för mycket:

  • En fullmakt från Er för att kunna föra ärendet
  • En fullmakt från Er hyresvärd
  • Er senaste el- och näträkning

Vi har lång erfarenhet av att upptäcka fel som gör att olika företag betalar för mycket för sin energi. Vår erfarenhet visar att det inom alla storlekar på företag förekommer felfaktureringar som resulterar i för höga energikostnader
De flesta företag idag lever i en situation där det ställs allt högre krav på effektivitet och på en slimmad organisation. I en hektisk vardag finns det oftast inte tid att detaljgranska alla räkningar och framför allt då energiräkningar som blir allt mer komplexa och tidskrävande att kontrollera.

Dromen genomför en energigenomgång av de nuvarande historiska förhållandena knutet till energi. Det innebär dels en genomgång av status för energikostnaderna idag dels en kontroll tillbaka i tiden. Vi kontrollerar nättarifferna och koncentrerar oss på att kontrollera att rätt pris betalats i rätt period samt att effekt och energivolym är riktig.
Vi går igenom fast kostnad, energikostnad och alla länkar i kedjan från producent till brukare.
En annan del som kan vara svår att hålla reda på är skatter och avgifter. Sedan energilagen kom i början på 1990-talet har ett femtiotal ändringar och tillägg skett, många av dem har resulterat i förändrad kostnad för förbrukad el.

Dromen har lång erfarenhet och lägger stora resurser på att upprätthålla och vidareutveckla sina kunskaper kring avgifter, lagar och skatter för att kunna avgöra om rätt pris betalas vid rätt tidpunkt.

Trygghet- Energigenomgången avslöjar enventuella fel i de fakturerade beloppen och ser till att rätta felen till kundens favör. Den metod vi använder är no "cure - no pay" dvs upptäcks inga fel kostar det inget heller något.
Upptäcks fel efter genomgången delas besparingen mellan kunden och Dromen. Det är alltså helt riskfritt att låta Dromen upptäcka onödiga energikostnader.

Många tycker att en energirevision är ett naturligt första steg att ta i sitt arbete med att minska sina kostnader för energi. Med en energirevision säkerställer man att ingångsvärden är riktiga samt att avgifter och säkringsnivåer är rätt.  I många fall har vår unika metodik gjort att våra kunder fått pengar för att minska sin energiförbrukning! 

Kontakta oss här för information om hur vi kan hjälpa Er med era energikostnader.   

Moln

E-mail: info@dromen.se
HemFöretagTjänsterEnergiKontaktwww.dromen.se