FAIL (the browser should render some flash content, not this).


Energideklaration Flerbostadshus
Alla flerbostadshus med nyttjanderätt skall energideklareras vid innan 2008 års utgång. Det innefattar bl.a hyresrätter och bostadsrättsföreningar. Har du en bostadsrätt så skall föreningen se till att det tas fram en energideklaration. Mer information om vilka regler som gäller kan du läsa om här. Har du några frågor om vad som  gäller så är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du på vår kontaktsida eller så kan du klicka här.

Har du bestämt dig för att beställa en energideklaration så finns det ett antal saker du själv kan göra som underlättar arbetet med energideklarationen. Ju mer information du förser oss med desto snabbare blir energideklarationen klar och desto billigare blir det.

Det första steget i arbetet med din energideklaration är att i samband med din beställning fyller i de uppgifter du har tillgång till i Boverkets formulär och vidarebefordrar det till oss. Formuläret hittar du här. Vill du att vi fyller i och tar reda på uppgifterna löser vi det åt dig. 

Alla steg i processen med att energideklarera din villa hittar du nedan. Det kan finnas vissa avvikelser beroende på byggnadstyp och teknikinnehåll. Arbetsgången är likartad i de allra flesta fall. 

Energideklaration Flerbostadshus/Bostadsrättsförening
  • Fyll i formuläret i den mån du har uppgifter och skicka till oss.
  • Vill du att vi fyller i formuläret åt dig så gör vi det.
  • Efter att formuläret är ifyllt får ni ett prisförslag. 
  • Därefter bokar vi en tid för besök på plats.
  • Ni får en rapport med resultat och möjliga  kostnadsberäknade åtgärder
  • Dromen skapar ett energianslag
  • Fastighetsägaren sätter upp anslaget i fastighetens entré
  • Tidsåtgång beroende på byggnads storlek och komplexitet
  • Kostnad mellan ca. SEK 10-30000 beroende på storlek på byggnaden 
Bostadshus

När arbetet med din energideklaration är slutfört kommer du att ha byggnadens energiprestanda samt vilka åtgärder du kan genomföra för att sänka energiförbrukningen. Åtgärderna kommer att vara lönsamhetsberäknade för att göra det enklare för dig att välja de mest lönsamma åtgärderna först. Energianslaget kan du få i olika fomat och material. Energideklarationen gäller sedan i tio år.


Vill du läsa mer om energideklarationer gå då till:


Energideklaration Villa

Energideklaration Specialfastighet

Energideklarationer allmänt

E-mail: info@dromen.se
HemFöretagTjänsterEnergiKontaktwww.dromen.se